Autor: admin

Jagoda Romanowska: Taniec w kinie bollywoodzkim jako forma choreograficznego remiksu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Abstrakt Tekst jest próbą spojrzenia na kategorię remiksu przez pryzmat tańca. Kategoria remiksu jest niewątpliwym pokłosiem procesów globalizacji. Procesom tym ulega także taniec. Doskonałym tego przykładem jest przypadek tańca zawartego w filmach bollywoodzkich. Zarówno z choreologicznego,…

Rawicz Joanna: Język poetycki w filmach „polskiej szkoły dokumentu” (1960 – 1989)

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie Abstrakt Artykuł porusza zagadnienie języka poetyckiego w filmie dokumentalnym, które jest jak dotąd słabo zbadane i opracowane przez teoretyków. Praktycy gatunku, realizatorzy dokumentalni odchodzą współcześnie od tego języka na rzecz przekazu…

Tomasz Burdzik:Tradycja a kształt kultury w czasach globalizacji

Uniwersytet Śląski w Katowicach Abstrakt Artykuł omawia rolę tradycję w kształtowaniu kultury w czasach globalizacji. Zaprezentowane zostają związki zachodzące między tradycją a tożsamością, z zaakcentowaniem kulturowej roli przestrzeni oraz polityki jako czynników wpływających na funkcjonowanie tradycji i kultury we współczesnym…