Author: denys

Karolina Anna Rosiejka: Georgia O’Keeffe: kobieta, chłopczyca, dandyska.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Teks poświęcony jest artystycznemu wizerunkowi amerykańskiej malarki Georgii O’Keeffe i jego związkom z jej twórczością oraz recepcją tejże. Analizie poddana zostaje autokreacja imagu jaki i proces jego stwarzania przez Alfreda Stieglitza, opiekuna i…

Roksana Sitniewska: Co nam pozostało z kultury ludowej, czyli smutna diagnoza Awansu Edwarda Redlińskiego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Abstrakt Artykuł skupia się na powieści Awans Edwarda Redlińskiego, która podejmuje problematykę przemian społeczno-kulturowych na powojennej wsi polskiej. Moim celem jest próba rozstrzygnięcia, w jakim stopniu kultura ludowa zmieniła swój status oraz czy możemy obecnie…

Maciej Stasiowski: Człowiek przetłumaczony na obrazy. O twórczość Lecha Majewskiego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Abstrakt Dla Lecha Majewskiego, autora takich filmów jak „Angelus” czy „Wojaczek”, film jest tylko jedną z dziedzin twórczości. To artysta multimedialny, reżyserujący opery, piszący książki, tworzący instalacje. Istotniejszy od wszechstronności jest synkretyzm i wymiana pomysłów, jaką…