Autor: denys

Denys Gornichar: Dwie twarze ukraińskiego kryzysu. Euromajdan w amerykańskim i rosyjskim dyskursie prasowym

Abstrakt W niniejszym artykule realizowana jest porównawcza analiza sposobów przedstawienia kryzysu ukraińskiego z przełomu 2013/2014 roku w amerykańskim i rosyjskim dyskursie prasowym. Analiza jest prowadzona według trzypoziomowego modelu Krytycznej Analizy Dyskursu Normana Fairclough. Pierwsza część artykułu skupia się na teoretycznych…

Łukasz Pomiankiewicz: Nowe media jako narzędzie zmiany społecznej na przykładzie Arabskiej Wiosny. Perspektywa morfogenetyczna

Abstrakt: Tematem prezentowanego tekstu jest wpływ mediów społecznościowych oraz nowych mediów na wydarzenia „Arabskiej Wiosny”. Autor tekstu skupia się przede wszystkim na wskazaniu podstawowych przyczyn tych wydarzeń oraz zakresu roli mediów w ich przeprowadzeniu. Autor krytycznie odnosi się do głosów…

Michał Piepiórka: Wartość realizmu. Rola kategorii realizmu w wartościowaniu tekstu telewizyjnego przez widzów serialu Moda na sukces

Abstrakt: W pierwszej części tekstu przywołuję szereg teorii realizmu, dzięki którym analizuję postawy widzów względem odczucia realizmu serialu Moda na sukces. Wymieniam, które elementy wpływają na zaburzenie realistycznego odbioru, a które staja się łącznikiem serialu z rzeczywistością. W rezultacie konstatuję,…