Author: denys

Magdalena Ratajczak: Nowe media – nowe tożsamości?

Abstrakt: Artykuł jest próbą nakreślenia zmian w komunikowaniu społeczności etnicznych, wynikających z korzystania z nowych mediów. Autorka uznaje, że Internet jest alternatywnym narzędziem komunikowania dla tych grup wobec trudności w dostępie do tradycyjnych mediów. Internet wspomaga dziś tworzenie „nowych” tożsamości…

Ewelina Twardoch: Losy języka/tekstu i obrazu w nowych mediach – w stronę nowej kultury

Abstarkt: Celem tekstu jest próba przyjrzenia się przemianom, jakim uległ język i obraz w związku z rozwojem nowych mediów. Autorka skupia się przede wszystkim na relacji między językiem i obrazem, jej roli w kulturze. Odwołując się do rozważań licznych teoretyków…

Katarzyna Kopecka-Piech: Mediatyzacja w ruchu, czyli kształtowanie się kultury medialnej mobilności

Abstrakt Poniższy artykuł służy analizie nowej sytuacji komunikacyjnej, która wyłania się wraz z powszechnością użycia mediów mobilnych. Odsłania podstawy mediatyzacji codzienności, która prowadzi do kształtowania się kultury medialnej mobilności. W pierwszej kolejności autorka przybliża problematykę definicyjną mediów mobilnych, a następnie…