Tag: Agata Zysiak

Wiktor Marzec, Agata Zysiak – Polityczne oblicza przeciwhistorii – między partykularyzmem a uniwersalizmem

Abstrakt Różnego rodzaju historie mniejszości, „historie insurekcyjne”, uwzględniające głosy grup marginalizowanych, wykluczonych czy zdominowanych na ogół postrzegane są jako „lewicowe”, uwzględniające słabszych, rozbijające dotychczasowe struktury dominacji, słowem „postępowe”. Tak również na ogół pojmują i przedstawiają same siebie. Czy jednak nie…

Agata Zysiak – Historie w historii – zanim awangarda stanie się kanonem

Abstrakt Prezentowany tekst jest próbą prześledzenia zmian, jakie zaszły w historiografii w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Przedstawia on dwa przeciwstawne obozy ścierające się ze sobą w toku rozwoju dyscypliny – tradycyjne oraz „niestandardowe” podejście do uprawiania historii. W drugim wymienionym obozie…