Tag: Agnieszka Poźniak

Anna Kapusta, Agnieszka Poźniak: „Piekło jest!” Tekstowość i obyczajowość praktyk Miłosierdzia w Rybnie. Studium antropologiczne.

Anna Kapusta Uniwersytet Jagielloński Agnieszka Poźniak Uniwersytet Jagielloński Abstrakt: Przedmiotem naszego artykułu uczyniłyśmy nową formę duchowości (swoistej obyczajowości) opartą na katolickiej ortodoksji. Opisujemy w nim Wspólnotę Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna. Obiektem szczególnej analizy będzie społeczna transformacja tekstu świeckiego w…