Tag: Anna Kapusta

Anna Kapusta, Agnieszka Poźniak: „Piekło jest!” Tekstowość i obyczajowość praktyk Miłosierdzia w Rybnie. Studium antropologiczne.

Anna Kapusta Uniwersytet Jagielloński Agnieszka Poźniak Uniwersytet Jagielloński Abstrakt: Przedmiotem naszego artykułu uczyniłyśmy nową formę duchowości (swoistej obyczajowości) opartą na katolickiej ortodoksji. Opisujemy w nim Wspólnotę Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna. Obiektem szczególnej analizy będzie społeczna transformacja tekstu świeckiego w…

Anna Kapusta: From an eco-fairy tale to an environmentally friendly lifestyle. An eco-friendly reading project by Agnieszka Marzęcka

Uniwersytet Jagielloński Abstrakt: Artykuł poświęcony jest fenomenowi ekokrytki literackiej w perspektywie nowego gatunku polskiej ekobaśni. Opowieść o ekologicznym stylu życia (metaforze ekologii ludzkiej biografii) została przedstawiona w oparciu o nowoczesną ekobaśń autorstwa Agnieszki Marzęckiej zatytułowaną Zwyciestwo Króla Czystości. Abstract:  …

Anna Kapusta – Żałobne cybermacierzyństwo – przypadek „mam Aniołków”

Abstrakt Artykuł poświęcony został zjawisku paradoksalnego cybermacierzyństwa, macierzyństwa doświadczanego przez kobiety po biologicznym poronieniu i kontynuowanego przez nie w przestrzeni Internetu (blogi poronieniowe). Głównym problemem badawczym stała się charakterystyka językowego wymiaru kobiecej cyberżałoby, do którego (przez same „Mamy Aniołków”) redukowany…