Tag: Antropologia

Andrzej Radomski, Krzysztof Karauda – Edukacja historyczna w szkole a społeczeństwo informacyjne – kilka propozycji

Kultura i Historia numer 8/2005 Andrzej Radomski, Krzysztof Karauda Edukacja historyczna w szkole a społeczeństwo informacyjne – kilka propozycji W niniejszym referacie chciałbym się zająć kwestią szeroko pojętego kształcenia historycznego, które jest realizowane w Polsce po reformie programowej z roku…

Stefan Blankertz – Dlaczego nie można znaleźć wolności w świecie, który nie jest wolny?

Kultura i Historia nr 11/2007 Stefan Blankertz Dlaczego nie można znaleźć wolności w świecie, który nie jest wolny? Przedruk za zgodą autora z Why You Can’t Find Freedom in an Unfree World And Other Libertarian Lectures, © 1996 Stefan Blankertz,…

Andrzej Kapusta – Anthropological and Social Consequences of Psychopharmacology Development

Kultura i Historia nr 3/2002 Andrzej Kapusta Anthropological and Social Consequences of Psychopharmacology Development Tekst nie publikowany wygłoszony na międzynarodowej konferencji poświeconej filozofii medycyny Second World Congress of Philosophy of Medicine, która miała miejsce w Krakowie w 2000 roku. Psychiatry…