Tag: Antropologia

Marcin Kępiński – Antropologiczne studium instytucji o charakterze totalnym

„Kultura i Historia” nr 2/2002 Streszczenie Teza artykułu brzmi następująco: instytucja biurokratyczna – urząd jest strukturą o pewnych cechach instytucji totalnej w rozumieniu definicji sformułowanej przez Ervinga Goffmana. Zainteresowania Ervinga Goffmana instytucjami totalnymi wpisują się w nurt socjologii, lecz również…

Marek Woźniak – Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej

„Kultura i Historia” nr 1/2001 Marek Woźniak Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej Prezentowana poniżej praca jest próbą odtworzenia pewnej wizji świata i człowieka, która często zupełnie nieświadomie kieruje postępowaniem badawczym historyka, i której szczególnie wyraźne…