Tag: Antropologia

Anna Kapusta, Agnieszka Poźniak: „Piekło jest!” Tekstowość i obyczajowość praktyk Miłosierdzia w Rybnie. Studium antropologiczne.

Anna Kapusta Uniwersytet Jagielloński Agnieszka Poźniak Uniwersytet Jagielloński Abstrakt: Przedmiotem naszego artykułu uczyniłyśmy nową formę duchowości (swoistej obyczajowości) opartą na katolickiej ortodoksji. Opisujemy w nim Wspólnotę Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna. Obiektem szczególnej analizy będzie społeczna transformacja tekstu świeckiego w…

Wojciech Kruszelnicki – Od interpretowania kultur do interpretowania kultury antropologicznej

Kultura i Historia nr 16/2009 Wojciech Kruszelnicki Od interpretowania kultur do interpretowania kultury antropologicznej Abstract The aim of my paper is to show the development of Clifford Geertz’s theory of culture and his methodology of “thick” description from its foundational…

Marcin Telicki – Obrona rzeczywistości. Prolepsis jako figura rozumienia (w) antropologii literatury

Kultura i Historia nr 15/2009 Marcin Telicki Obrona rzeczywistości. Prolepsis jako figura rozumienia (w) antropologii literatury Abstrakt: Autor artykułu wykorzystuje figurę prolepsis wychodząc poza jej macierzystą retoryczną tradycję. Prolepsis staje się narzędziem do badania współczesnego stanu kultury ze szczególnym naciskiem…