Tag: Edukacja

Olga Jabłonko – Francuska myśl andragogiczna – Antoine Nicolas Condorcet (1743-1794).

Kultura i Historia nr 14/2008 Olga Jabłonko Francuska myśl andragogiczna – Antoine Nicolas Condorcet (1743-1794). Abstrakt W artykule zaprezentowałam francuską myśl andragogiczną XVIII wieku. We współczesnym świecie mówi się, że edukacja staje się procesem ustawicznym, gdzie na plan pierwszy wysuwa…

Joanna Kic-Drgas – Gry memo jako wsparcie autonomicznego uczenia się w wieku senioralnym

Kultura i Historia nr 13/2008 Joanna Kic-Drgas Gry memo jako wsparcie autonomicznego uczenia się w wieku senioralnym Abstrakt Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych w coraz większym stopniu zorientowane są na indywidualne preferencje jednostki oraz stymulowanie jej aktywności i kreatywności.…