Tag: Etnografia

Karol Trojan – Zainteresowanie turystów kulturą grup etnograficznych, etnicznych i mniejszości narodowych na podstawie analizy frekwencji odwiedzin małopolskich parków etnograficznych w latach 2006 – 2008

Abstrakt Niniejsza publikacja ukazuje województwo małopolskie jako region aktywności etnoturystów, czyli osób zainteresowanych turystyką etnograficzną, etniczną oraz mniejszości narodowych. Potwierdza ona również zasadność istnienia obiektów określanych mianem parków etnograficznych. Narzędziem, którym autor posłużył się w realizacji wspomnianego celu, była analiza…

Beata Krokocka, Przemiany obrzędowości rodzinnej w Księstwie Łowickim na przykładzie wesela

Beata Krokocka Przemiany obrzędowości rodzinnej w Księstwie Łowickim na przykładzie wesela Obrzędowość rodzinna związana jest z najważniejszymi etapami ludzkiego życia, wpisuje ona doświadczenia jednostki w świat relacji społecznych. Obrzędy rodzinne można sprowadzić do dwóch podstawowych czynności – włączania do społeczności…