Tag: Film

Rawicz Joanna: Język poetycki w filmach „polskiej szkoły dokumentu” (1960 – 1989)

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie Abstrakt Artykuł porusza zagadnienie języka poetyckiego w filmie dokumentalnym, które jest jak dotąd słabo zbadane i opracowane przez teoretyków. Praktycy gatunku, realizatorzy dokumentalni odchodzą współcześnie od tego języka na rzecz przekazu…

Maciej Stasiowski: Człowiek przetłumaczony na obrazy. O twórczość Lecha Majewskiego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Abstrakt Dla Lecha Majewskiego, autora takich filmów jak „Angelus” czy „Wojaczek”, film jest tylko jedną z dziedzin twórczości. To artysta multimedialny, reżyserujący opery, piszący książki, tworzący instalacje. Istotniejszy od wszechstronności jest synkretyzm i wymiana pomysłów, jaką…

Dorota Skotarczak – Film i media audiowizualne w refleksji polskich historyków

Abstrakt Artykuł prezentuje historię i stan polskich badań nad możliwością wykorzystania filmu w warsztacie badawczym historyka. Dzieli się on na trzy części. W pierwszej zaprezentowano początkowy okres badań do lat osiemdziesiątych XX w. Przedstawiono tu głównie dyskusje, jaka toczyła się…