Tag: gamifikacja

Kazimierz Krzysztofek – BIG DATA SOCIETY. Technologie samozapisu i samopokazu: ku humanistyce cyfrowej

I. Mane, Tekel, Fares Nie tylko navigare, ale także computare necesse est. Od początku dziejów kultury człowiek rejestrował dane. Dzięki pismu je utrwalał, a drukowi – multiplikował. Musiał pozyskiwać dane, aby – nadając im znaczenie – przekształcać je w informacje i nową…