Tag: gospodarka

Janusz Myszczyszyn – Ewolucja polityki wolnego handlu w XIX w. za szczególnym uwzględnieniem gospodarki Niemiec

Abstrakt: Dane historyczne dotyczące rozwoju gospodarczego świata potwierdzają, że okresy bardziej liberalnego podejścia do wymiany handlowej na ogół przeplatały się z okresami ograniczeń typowymi dla gospodarek prowadzących politykę protekcjonistyczną. W wieku XIX, w wyniku budowy gospodarek kapitalistycznych ich polityka gospodarcza…

Paulina Rychlewska – OPIS ROZWOJU GOSPODARCZEGO AUSTRII OD II WOJNY ŚWIATOWEJ DO CHWILI OBECNEJ

Poniższy artykuł przedstawia opis rozwoju gospodarczego Austrii od II wojny światowej do chwili obecnej. Przedstawione zostały w nim najważniejsze informacje dotyczące wskaźników ekonomicznych, tj. PKB, jego struktura, rozwarstwienie dochodów, dane opisujące bilans handlowy. Podjęta została także próba interpretacji zmiany powyższych…

Łukasz Pomiankiewicz – „Prywatyzując Polskę” Elizabeth Dunn – recenzja

Łukasz Pomiankiewicz „Prywatyzując Polskę” Elizabeth Dunn – recenzja Streszczenie głównych wątków. Wnioski. „Prywatyzując Polskę” to książka o tym, jak w Polsce zmieniała się rzeczywistość ustrojowa oraz o tym, jak owe zmiany wpłynęły na przekształcenia w stosunkach pracy oraz w mentalności…