Tag: Gry komputerowe

Rafał Ilnicki – Pisarz jako twórca narracyjnej warstwy gry przygodowej “I have no mouth, and I must scream” Harlana Ellisona

Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie w jaki sposób gra komputerowa I HAVE NO MOUTH, AND I MUST SCREAM staje się prawomocnym obiektem kulturowym. Sytuacja ta jest szczególna, ponieważ warstwa narracyjna została przygotowana przez pisarza Harlana Eliisona. Jest to o tyle…

Rafał Ilnicki – Recenzja: Herlander Elias, First Person Shooter. The Subjective Cyberspace, LabCom Books, Covilhã 2009.

Herlander Elias, First Person Shooter. The Subjective Cyberspace, LabCom Books, Covilhã 2009. Maszynowa subiektywność graczy Propozycja tematyzowania subiektywności poprzez medium jakim nie jest już tylko komputer, ale konkretne programy komputerowe, w tym przypadku gry, jest bardzo interesujący, ale też trudny.…

Marzena Falkowska- Gry wideo jako nowe medium – podstawowe kategorie badawcze

Abstrakt Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej poświęconej grom wideo jako nowemu medium. Przedstawiono w nim krótki rys historyczny pojęcia, jego znaczenie, a także najważniejsze cechy: konwergencję, interaktywność i interpasywność, ergodyczność, reprezentację numeryczną, modularność, automatyzację, wariacyjność, transkodowanie kulturowe, immersję i teleobecność.…