Tag: Historia

Mateusz Curyło: Historia posthistorii. Krytyka i pismo w teorii posthistorii Viléma Flussera.

Abstract  The aim of this essay is to sketch Viléma Flussers theory of posthistory with an accent on the concepts of writing and critique in posthistory. Article is meant to expose the paradoxes which are inherent part of Flusser theory…

Karolina Anna Rosiejka: Georgia O’Keeffe: kobieta, chłopczyca, dandyska.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Teks poświęcony jest artystycznemu wizerunkowi amerykańskiej malarki Georgii O’Keeffe i jego związkom z jej twórczością oraz recepcją tejże. Analizie poddana zostaje autokreacja imagu jaki i proces jego stwarzania przez Alfreda Stieglitza, opiekuna i…

Anna Sikorska – Podróż przez historię w Drżącym ciele reż. Pedra Almodóvara

Abstrakt Pokazanie historii Hiszpanii XX wieku nie jest sztuką łatwą. W ciągu niespełna kilkudziesięciu lat na kraj ten wpływ miały aż cztery epoki (republika, rządy dyktatora, movida, demokratyzacja) i trzy systemy polityczne (republika, faszyzm, monarchia konstytucyjna). Film Pedro Almodóvara Drżące…