Tag: historia niekonwencjonalne

Wiktor Marzec, Agata Zysiak – Polityczne oblicza przeciwhistorii – między partykularyzmem a uniwersalizmem

Abstrakt Różnego rodzaju historie mniejszości, „historie insurekcyjne”, uwzględniające głosy grup marginalizowanych, wykluczonych czy zdominowanych na ogół postrzegane są jako „lewicowe”, uwzględniające słabszych, rozbijające dotychczasowe struktury dominacji, słowem „postępowe”. Tak również na ogół pojmują i przedstawiają same siebie. Czy jednak nie…