Tag: klasztor klarysek

Monika Bruszewska-Głombiowska – Działalność księżnej krakowsko-sandomierskiej Kingi (1234-1292) jako przyczynek do dyskusji o roli kobiety w średniowieczu

Abstrakt Artykuł ma na celu przedstawienie roli kobiety w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem działalności księżnej krakowsko-sandomierskiej Kingi (1234-1292) żony Bolesława Wstydliwego. Wybór osoby Kingi – patronki Polski i Litwy, pani ziemi sądeckiej został zrobiony niejako prowokacyjnie, aby pokazać, że w…