Tag: Konstantynopol

Piotr Tafiłowski – Turcica w Gesamtkatalog der Wiegendrucke

Abstrakt Celem artykułu jest prezentacja zjawiska komunikacji społecznej w Europie w drugiej połowie XV wieku na przykładzie antytureckich druków inkunabułowych. Podstawą metodologiczną części problemowej tekstu jest funkcjonalna koncepcja książki sformułowana przez Karola Głombiowskiego. Po upadku Konstantynopola w 1453 r. zagrożenie…