Tag: kultura

Agnieszka Jęczeń – Recenzja: Agnieszka Ogonowska, Twórcze metafory medialne

Agnieszka Ogonowska, Twórcze metafory medialne, Universitas, Kraków 2010. Metafora w mediach Tylko metafora ujawnia to, co inaczej pozostaje dla języka ukryte: zagęszczenie doświadczenia. (Hastrup, 2008, 152) Wobec narastających przemian współczesnej rzeczywistości kulturowej, w której kluczową rolę odgrywają media, pojawiają się…

Krzystof Jurek – Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków

Abstrakt Autor artykułu, w jego pierwszej części, opisuje ogólne założenia teoretyczne dotyczące kultury politycznej, jej podstawowe koncepcje i definicje. Przedmiotem analiz jest przede wszystkim ujęcie Gabriela A. Almonda. W drugiej części artykułu przedstawiono przykłady elementów politycznej Polaków. Autor wskazuje na ważne problemy…

Edyta Lechwar-Wierzbicka – Przenikanie się kultury i historii Polaków i Belgów w XI-XVII wieku

Abstrakt: Od samego początku kształtowania się związków polsko-belgijskich, czyli od XI wieku, relacje te miały charakter przyjazny i wielopoziomowy – obejmowały kulturę, naukę, handel, z czasem również  politykę. W dużym stopniu wpływały one na kontakty Polski z zachodnią częścią Europy.…