Tag: Literaturoznawstwo

Marta Zambrzycka – Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka “Dom na wzgórzu”

Marta Zambrzycka Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka Dom na wzgórzu ABSTRAKT Tematem artykułu jest analiza kategorii czasowo-przestrzennych w utworze literackim. Autorka powołuje się na koncepcje czasu i przestrzeni funkcjonujące w obrębie literaturoznawstwa, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Celem…

Nina Nowara – O „wznoszeniu tajemniczego duchowego matriarchatu”. Koncepcja macierzyństwa w utworach prozatorskich Iny Seidel

Nina Nowara O „wznoszeniu tajemniczego duchowego matriarchatu” [1]. Koncepcja macierzyństwa w utworach prozatorskich Iny Seidel Mojej mamie Streszczenie Głównym celem niniejszego artykułu było opisanie idei ‘duchowego macierzyństwa’ w utworach prozatorskich niemieckiej pisarki Iny Seidel. Znaczenie pojęcia ‘duchowe macierzyństwo’ wyjaśnione zostało…

Marcela Kościańczuk – Postacie biblijne w świecie bez Boga, czyli o człowieku który stara się zająć miejsce Jezusa w prozie J.M. Coetzeego

Marcela Kościańczuk Postacie biblijne w świecie bez Boga, czyli o człowieku który stara się zająć miejsce Jezusa w prozie J.M. Coetzeego Abstrakt: Artykuł przedstawia prozę J. M. Coetzeego i jej nieoczywiste metafizyczne implikacje. Ukazane są tu powinowactwa pomiędzy bohaterami prozy…