Tag: Literaturoznawstwo

Piotr Jakubowski – J.M. Coetzee: morfologia nieporozumienia (na przykładzie „Hańby”)

Abstrakt: Artykuł ten, na przykładzie Hańby J.M. Coetzeego, próbuje ukazać jeden z fenomenów twórczości południowoafrykańskiego pisarza: w jaki sposób jego proste historie, opisujące krzywdę, cierpienie i wyobcowanie grawitują ku subtelnym interpretacjom aksjologicznym, zyskując quasi-alegoryczny wymiar. Paraliż komunikacji, będący częstokroć symbolem…

Marta Zambrzycka – Antropologia literatury w badaniach z pogranicza literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

Abstrakt Tekst jest próbą opisu nurtu badań antropologii literatury. Zaprezentowane w nim zostały podstawowe definicje związane z antropologicznym rozumieniem tekstu literackiego. Badania antropologiczne umożliwiają poszerzenie dyskursu literaturoznawczego, uzupełnienie go o nowe konteksty oraz otwarcie na „coś więcej w literaturze niż…

Marta Zambrzycka, „Głodomór” Franza Kafki i kulturowa kategoria widowisk śmierci

ABSTRAKT Tekst niniejszy stanowi próbę analizy zjawiska „widowisk śmierci” oraz innych, ujętych w ramy konwencji kulturowej, makabrycznych „spektakli”, w których podstawową rolę odgrywa kategoria curiosum, potworności czy bólu. Do widowisk takich autorka zalicza zarówno praktykowane dawniej publiczne egzekucje i tortury,…