Tag: Literaturoznawstwo

Katarzyna Łęk – Arturiańsko-celtyckie oblicza przestrzeni w cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego

Kultura i Historia nr 15/2009 Katarzyna Łęk Arturiańsko-celtyckie oblicza przestrzeni w cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego Abstrakt Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób idea zaświata, zaczerpnięta z mitologii celtyckiej, wpłynęła na kreację przestrzeni w cyklu utworów o…

Marcin Telicki – Obrona rzeczywistości. Prolepsis jako figura rozumienia (w) antropologii literatury

Kultura i Historia nr 15/2009 Marcin Telicki Obrona rzeczywistości. Prolepsis jako figura rozumienia (w) antropologii literatury Abstrakt: Autor artykułu wykorzystuje figurę prolepsis wychodząc poza jej macierzystą retoryczną tradycję. Prolepsis staje się narzędziem do badania współczesnego stanu kultury ze szczególnym naciskiem…

Jesper Juul – Co potrafią,a czego nie potrafią gry komputerowe

Kultura i Historia nr 4/2003 Jesper Juul Co potrafią,a czego nie potrafią gry komputerowe przełożył: Piotr Wojcieszuk Przedstawione na konferencji Digital Arts and Culture w Bergen, 2-4 września 2000. Wstęp Tytułem tego artykułu jest wielkie pytanie: „co gry komputerowe potrafią,…