Tag: Marcela Kościańczuk

Marcela Kościańczuk: Kto konstruuje taniec? Od wolnej ekspresji do biopolityki, tam i z powrotem.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Tekst prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące historii tańca klasycznego oraz współczesne jego przemiany w perspektywie świadomości genderowej i postkolonialnej. Zasadniczym celem tekstu jest przedstawienie zależności pomiędzy reżimami kulturowymi determinującymi i kontrolującymi wygląd i identyfikację…

Marcela Kościańczuk – Postacie biblijne w świecie bez Boga, czyli o człowieku który stara się zająć miejsce Jezusa w prozie J.M. Coetzeego

Marcela Kościańczuk Postacie biblijne w świecie bez Boga, czyli o człowieku który stara się zająć miejsce Jezusa w prozie J.M. Coetzeego Abstrakt: Artykuł przedstawia prozę J. M. Coetzeego i jej nieoczywiste metafizyczne implikacje. Ukazane są tu powinowactwa pomiędzy bohaterami prozy…