Tag: mity

Joanna Król – Przejawy kultury organizacyjnej Związku Młodzieży Polskiej (1948 – 1957) – wybrane aspekty

Abstrakt Związek  Młodzieży  Polskiej  dysponował  określoną  kulturą  organizacyjną, która  nie  tylko  określała  jego  istotę, ale  też  decydowała  o  poziomie  spójności  grupy. Składnikami  kultury  organizacyjnej  ZMP  były  m.in. symbole, rytuały, mity  oraz  relacje  wewnątrzgrupowe. Świat  symboli  ZMP (sztandar, znaczek, legitymacja, hasła)…

Bogumiła Kempińska-Mirosławska – Likantropia – mity i fakty

Bogumiła Kempińska-Mirosławska Likantropia – mity i fakty Streszczenie: Motyw przemiany człowieka w zwierzę stanowi powszechne zjawisko kulturowe, występujące zarówno w tradycjach kultur starożytnych, jak i współczesnych – od Europy po Azję czy Afrykę. Zwykle stanowi on część systemu wierzeń i…