Tag: Monika Bruszewska – Głombiowska

Monika Bruszewska-Głombiowska – Homo Kucharz

Streszczenie Artykuł Homo kucharz w sposób popularno-naukowy przybliża zagadnienia związane z rozwojem sztuki kulinarnej. Celem niniejszych rozważań jest uzmysłowienie jak doniosłą rolę w życiu człowieka zajmuje prozaiczna czynność jaką jest jedzenie. Autor zasygnalizował podstawowe zmiany, które  zaszły w sposobie żywienia…

Monika Bruszewska-Głombiowska – Działalność księżnej krakowsko-sandomierskiej Kingi (1234-1292) jako przyczynek do dyskusji o roli kobiety w średniowieczu

Abstrakt Artykuł ma na celu przedstawienie roli kobiety w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem działalności księżnej krakowsko-sandomierskiej Kingi (1234-1292) żony Bolesława Wstydliwego. Wybór osoby Kingi – patronki Polski i Litwy, pani ziemi sądeckiej został zrobiony niejako prowokacyjnie, aby pokazać, że w…