Tag: Niemiecki Związek Celny

Janusz Myszczyszyn – Ewolucja polityki wolnego handlu w XIX w. za szczególnym uwzględnieniem gospodarki Niemiec

Abstrakt: Dane historyczne dotyczące rozwoju gospodarczego świata potwierdzają, że okresy bardziej liberalnego podejścia do wymiany handlowej na ogół przeplatały się z okresami ograniczeń typowymi dla gospodarek prowadzących politykę protekcjonistyczną. W wieku XIX, w wyniku budowy gospodarek kapitalistycznych ich polityka gospodarcza…

Janusz Myszczyszyn – Znaczenie Niemieckiego Związku Celnego w budowie jedności gospodarczej Niemiec

Abstrakt: Rozwój gospodarki kapitalistycznej w XIX w. miał swoje silne odbicie we wzroście obrotów handlowych. Szybko zwiększała się wartość obrotów wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Złożyło się na to wiele przyczyn, ale najważniejszymi były: ciągły wzrost produkcji przemysłowej w wyniku implementacji…

Janusz Myszczyszyn – Koleje żelazne, jako istotny element procesu wstępnej industrializacji państw niemieckich

Janusz Myszczyszyn Koleje żelazne, jako istotny element procesu wstępnej industrializacji państw niemieckich Railroads as an important part of the early industrialization of German states Abstrakt: W wiek XIX Niemcy wchodziły jako kraj biedny, do tego rozbity politycznie i zacofany gospodarczo.…