Tag: Pedagogika

Grzegorz D. Stunża – Pedagogiczna luka uczestnictwa. Edukacja medialna studentów na przykładzie serwisu www.edukatormedialny.pl

Abstrakt: Artykuł jest autoetnograficzną refleksją na temat możliwości prowadzenia edukacji medialnej. Autor przedstawia przebieg zajęć i przygotowywanie przez studentów projektów zaliczeniowych. Następnie zastanawia się, czy współcześni studenci, którzy od dziecka korzystają z internetu, potrzebują edukacyjnych przewodników. Wskazuje również na znikomą…

Monika Pawłowska – Zmiana w obiektywie pedagogiki emancypacyjnej

Artykuł podejmuje próbę odniesienia kategorii zmiany w perspektywie teoretycznej pedagogiki emancypacyjnej do dynamiki współczesnego świata. W tym rewolucyjnych zmian społecznych, wymagań stawianych wobec ucznia i pracownika, kształcenia i wychowania w nurcie emancypacji.

Monika Pawłowska – Zmiana w obiektywie pedagogiki emancypacyjnej

Abstrakt Artykuł podejmuje próbę odniesienia kategorii zmiany w perspektywie teoretycznej pedagogiki emancypacyjnej do dynamiki współczesnego świata. W tym do rewolucyjnych zmian społecznych, do wymagań stawianych wobec ucznia i pracownika, do procesów kształcenia i wychowania w nurcie emancypacji. Abstract In this…