Tag: Postmodernizm

Agata Rosochacka – Protetyczna propozycja. Ciało, doświadczenie, podmiot

Ciało we współczesnej teorii utraciło integralność. Stało się hybrydyczne i rozmyte w (nie)swoich granicach. Tak rozumiana cielesność inspiruje teoretyków wielu dziedzin humanistyki. Problematyka niejednolitego ciała omawiana jest przez literaturoznawców, filozofów, psychoanalityków, antropologów czy medioznawców. Języki feminizmu, visual studies, post- czy…

Ewa Pokorska – Design postmodernizmu na przykładzie twórczości mediolańskiej grupy Memphis

Postmodernizm to, w odniesieniu do sztuk użytkowych, termin określający rozwój stylistyczny, który był odpowiedzią na racjonalizm modernistycznego wzornictwa. Dla modernizmu znamienna była ideologia funkcjonalizmu, który przejawiał się między innymi w postulatach gloryfikujących utylitaryzm. Pytanie „do czego to służy?” stawiano na…

Marcin Krawczyk, O prymacie sztuki nad filozofią Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii

Marcin Krawczyk O prymacie sztuki nad filozofią Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii. Abstrakt W artykule zatytułowanym „O prymacie sztuki nad filozofią. Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii” podejmuję się przedstawienia Rortiańskiego projektu estetyzacji życia i filozofii, zarówno w wymiarze…