Tag: Psychiatria

Adriana Molenda – Psychologia transpersonalna – perspektywy i kontrowersje

Abstrakt W artykule zostaje przeanalizowana szczególna sytuacja psychologii transpersonalnej, która z perspektywy paradygmatu mechanistycznego, stanowiącego podstawę teoretyczną nauk szczegółowych, jawi się nie tylko jako herezja naukowa, ale jako dyscyplina o wątpliwej podstawie czy nawet jako dziedzina paranaukowa. Refleksja nad statusem…

John Z. Sadler – The rhetorician’s craft, distinctions in science and political morality

Kultura i Historia nr 12/2007 John Z. Sadler The rhetorician’s craft, distinctions in science and political morality Jest to komentarz polemiczny do artykułu T. Szasza – „Secular humanism and scientific psychiatry”. ABSTRACT In his response to Szasz’s Secular Humanism and…

Derek Bolton – What’s the problem? A response to “Secular humanism and scientific psychiatry”

Kultura i Historia nr 12/2007 Derek Bolton What’s the problem? A response to „Secular humanism and scientific psychiatry” Jest to komentarz polemiczny do artykułu T. Szasza – „Secular humanism and scientific psychiatry”. ABSTRACT Notwithstanding the interest and importance of Szasz’s…