Tag: Rawicz Joanna

Rawicz Joanna: Język poetycki w filmach „polskiej szkoły dokumentu” (1960 – 1989)

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie Abstrakt Artykuł porusza zagadnienie języka poetyckiego w filmie dokumentalnym, które jest jak dotąd słabo zbadane i opracowane przez teoretyków. Praktycy gatunku, realizatorzy dokumentalni odchodzą współcześnie od tego języka na rzecz przekazu…