Tag: Tomasz Tokarz

Tomasz Tokarz – Cisza w służbie propagandy PRL

Abstrakt: W artykule autor podjął próbę ukazania zjawiska ciszy w propagandzie PRL. Przemilczenia stanowiły w niej podstawowe narzędzie oddziaływania na społeczeństwo służąc planowaniu i kontroli życia obywateli, sterowaniu ich postawami i zachowaniami, narzucaniu modeli postrzegania świata. Z obiegu publicznego eliminowano…

Tomasz Tokarz – Koncepcja „polityki historycznej” w myśli konserwatystów polskich

Kilka lat temu w polskiej debacie publicznej dużo kontrowersji wzbudziło hasło polityki historycznej. Zainicjowanie dyskursu na temat roli państwa w procesie kształtowania świadomości historycznej Polaków było dziełem grupy publicystów konserwatywnych (m.in. Marka A. Cichockiego, Dariusza Gawina, Tomasza Merty, Dariusza Karłowicza,…

Tomasz Tokarz – Problem subiektywizmu w konstruowaniu narracji historycznej

„Kultura i Historia” nr 8/2005 Tomasz Tokarz Problem subiektywizmu w konstruowaniu narracji historycznej Uprawianie historii postrzegane jest często jako żmudny proces rekonstruowania faktów w wyniku skrupulatnych badań źródłowych. Gromadzenie informacji jest jednak tylko częścią pracy historyka. Konieczne jest uporządkowanie posiadanych…