Tag: Wiesław Siedlarz

Wiesław Siedlarz – Rok czterech cesarzy

Abstrakt Tekst opisuje sytuację jaka zaistniała w Rzymie od chwili samobójczej śmierci cesarza Nerona do chwili przejęcia władzy przez Wespazjana. W okresie tym, niestabilność rządów Galby doprowadziła do sytuacji w której w ciągu jednego-69 roku, Rzymem rządziło czterech cesarzy.  Każde…