Tag: Wojciech Pigla

Wojciech Pigla – Webplemię – próba eksplikacji pojęcia

Abstrakt W proponowanym tekście mam zamiar poruszyć kwestię komunikacyjnych aspektów funkcjonowania Internetu. Przedstawię wyniki własnych badań, według których można mówić o nowym typie więzi powstającej w rezultacie określonego sposobu komunikowania się przez Internet. Punktem wyjścia dla konstruktu webplemienia jest pojęcie…

Wojciech Pigla – Przestrzeń Internetu jako przestrzeń badawcza – etyczne aspekty obserwacji w ramach określonego typu serwisów Web 2.0

Abstrakt W proponowanym tekście chciałbym przedstawić tezę o istnieniu społeczeństwa Sieci (różniącego się od „społeczeństwa sieci”), czyli zróżnicowanej pod wieloma względami grupy użytkowników Internetu., zasiedlających i ożywiających elektroniczne przestrzenie. Konsekwencją przyjęcia tej tezy jest uznanie Internetu za specyficzny teren –…