“Kultura i Historia” nr 29/2016

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 29/2016

Kultura i Histroia nr 29/2016

 Cover, Editors, TOC

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Magda Ciereszko
Popularna pornografia? O rodzajach pornografii funkcjonujących na ziemiach polskich na początku XX wieku i jej relacji z ówczesną kulturą popularną
 PDF

Borys Cymbrowski
Centrum, peryferie i zależność ścieżkowa. Interpretacja teorii Immanuela Wallersteina w kategoriach path dependence
PDF

Damian Gałuszka
Nowy wymiar reklamy – in-game advertising oraz advergaming
 PDF

Ryszard W. Gryglewski
Rola czynników kulturowych w kształtowaniu się badań anatomicznych opartych o autopsję ludzkiego ciała
 PDF

Dominika Kozera
Zabawa w transmedia: Trasmedialność opowieści jako wymóg współczesnej kultury
 PDF

Marcin Mleczak
Polityka kulturalna Hiszpanii frankistowskiej
 PDF

Marta Raczyńska
Rethinking the “otherness”. Selected aspects of Roman proto-ethnography of the European Barbaricum
 PDF

Marta Smoleń-Sidyk
Wielka cisza, wielkie słowa: o kulturze, tradycji i tożsamości cyfrowo
 PDF

Urszula Świderska – Włodarczyk
Szlachecki wzorzec żołnierza Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku (w świetle nowej definicji pisanej na użytek badań historycznych)
 PDF

Agata Wdowik
Patriotyzm popkulturowy. Malarskie motywy doby oświecenia we współczesnej przestrzeni wirtualnej oraz publicznej (1995-2015)
 PDF 

Grzegorz Wójcik
Polityczność w filmach Przemysława Wojcieszka
 PDF

Anna Zalewska
Upiór jako pamięć wykluczona – próba utworzenia nowego paradygmatu?
 PDF

Recenzje / Noty/ Reviews

Andrzej Radomski
Recenzja z: Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje – interpretacje (red. Bożena Płonak-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki), Wrocław, 2015, s. 313
 PDF
Andrzej Radomski
Recenzja książki Jakuba Muchowskiego, Polityka pisarstwa historycznego, FNP, Warszawa-Toruń, 2015
 PDF