“Kultura i Historia” nr 29/2016

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 29/2016

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Magda Ciereszko
Popularna pornografia? O rodzajach pornografii funkcjonujących na ziemiach polskich na początku XX wieku i jej relacji z ówczesną kulturą popularną

Borys Cymbrowski
Centrum, peryferie i zależność ścieżkowa. Interpretacja teorii Immanuela Wallersteina w kategoriach path dependence

Damian Gałuszka
Nowy wymiar reklamy – in-game advertising oraz advergaming

Ryszard W. Gryglewski
Rola czynników kulturowych w kształtowaniu się badań anatomicznych opartych o autopsję ludzkiego ciała

Dominika Kozera
Zabawa w transmedia: Trasmedialność opowieści jako wymóg współczesnej kultury

Marcin Mleczak
Polityka kulturalna Hiszpanii frankistowskiej

Marta Raczyńska
Rethinking the “otherness”. Selected aspects of Roman proto-ethnography of the European Barbaricum

Marta Smoleń-Sidyk
Wielka cisza, wielkie słowa: o kulturze, tradycji i tożsamości cyfrowo

Urszula Świderska – Włodarczyk
Szlachecki wzorzec żołnierza Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku (w świetle nowej definicji pisanej na użytek badań historycznych)

Agata Wdowik
Patriotyzm popkulturowy. Malarskie motywy doby oświecenia we współczesnej przestrzeni wirtualnej oraz publicznej (1995-2015)

Grzegorz Wójcik
Polityczność w filmach Przemysława Wojcieszka

Anna Zalewska
Upiór jako pamięć wykluczona – próba utworzenia nowego paradygmatu?

Recenzje / Noty/ Reviews

Andrzej Radomski
Recenzja z: Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje – interpretacje (red. Bożena Płonak-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki), Wrocław, 2015, s. 313

Andrzej Radomski
Recenzja książki Jakuba Muchowskiego, Polityka pisarstwa historycznego, FNP, Warszawa-Toruń, 2015