Artur Tajber: Timemit, o emisji czasu, metamorfozy pojmowania czasu w momencie przyspieszenia

Abstrakt

Wystąpienie

Słowa kluczowe

technologia, sztuczna inteligencja, bionika, sztuka elektroniczna

Bibliografia

1. Breder, Hans; 2005, Klaus Peter Busse (ed), Intermedia: Enacting the Liminal, Klaus Peter Busse (red.), Norderstedt: Books on demand.
2. Tajber, Artur; 2012, Akcja uliczna. Walk’man, Kraków: Wydawnictwo ASP.

Biogram

Artur Tajber, artysta intermedialny wypowiadający się głównie w formule sztuki performance, instalacji, obrazu cyfrowego, form wideofonicznych i tekstu, czynny również jako niezależny kurator, organizator i wydawca. Aktywny publicznie od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. Wystawiał i prezentował swe prace w większości krajów Europy, obu Ameryk, w Japonii, Tajlandii, na Tajwanie i w Izraelu. Od 2012 r. dziekan Wydziału Intermediów na krakowskiej ASP, którego jest współzałożycielem.
Kontakt: atajber@asp.krakow.pl