Piotr Zawojski: Poza przedstawieniem i wizualizacją. Sonowizualne stymulanty doświadczeń polisensorycznych

Abstrakt

Wystąpienie

Słowa kluczowe
obraz, sztuka, widzialność, sonowizualność

Bibliografia

1. Balázs, Béla; 1987, Wybór pism, przeł. Karol Jung, Raoul Porges. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Firmowe.
2. Enzensberger, Magnus, Hans; 1996, Medium zerowe, czyli dlaczego wszelkie skargi na telewizję są bezprzedmiotowe, przeł. Krystyna Krzemieniowa; w: Kino, nr 7-8.
3. Shusterman, Richard; 2007, Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych –uzasadnienie dla somaestetyki, przeł. Sebastian Stankiewicz; w: Krystyna Wilkoszewska (red.), Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki polskiej, Kraków: Universitas.
4. Shusterman, Richard; 2005, Praktyka filozofii. Filozofia praktyki. Pragmatyzm a życie filozoficzne, przeł. Alina Mitek, Kraków: Universitas.
5. Wiesing, Lambert; 2008, Widzialność obrazu. Historia i perspektywa estetyki formalnej, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: Oficyna Naukowa.
6. Zawojski, Piotr; 2000, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Kielce: Szumacher.
7. Zawojski, Piotr; 2012, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Biogram

Piotr Zawojski, pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury. Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010) oraz Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012). Zredagował Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii (2010), był redaktorem naukowym i autorem wstępu do Ku filozofii fotografii Viléma Flussera (2004). Dyrektor artystyczny festiwalu „digital_ia” w Szczecinie. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, International Association for Aesthetics, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, International Association of Art Critics (AICA). Członek Rady Programowej czasopisma „CyberEmphaty”. Od roku 1999 kieruje działem Filmu i Mediów w kwartalniku „Opcje”.
Kontakt: zawoy@poczta.onet.pl