Krystyna Wilkoszewska: Potrzeba nowych form komunikacji

Abstrakt

Wystąpienie

Słowa kluczowe
Bibliografia
1. Deleuze, Gilles; 1988, Różnica i powtórzenie, tłum. Krzysztof Matuszewski; w: Colloquia Communia, nr 1-3.
2. Deleuze, Gilles; Guattari, Félix; 1988, Kłącze, tłum. Bogdan Banasiak; w: Colloquia Communia, nr 1-3.
3. Derrida, Jacques; 1978, Różnia; w: Marek Siemek (red.), Drogi współczesnej filozofii, Warszawa: Czytelnik.
4. Descombes, Vincent; 1994, Różnica; w: Bogdan Banasiak (red.), Derridiana, Kraków: Inter Esse.
5. Welsch, Wolfgang; 1990, Ästhetisches Denken, Stuttgart: Reclam.
6. Zawojski, Piotr; 2012, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Biogram

Krystyna Wilkoszewska, Prof. dr hab., kierownik Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii w UJ, od 1996 -; www.filozofia.uj.edu.pl Kierownik Zakładu Estetyki w Instytucie Nauk o Kulturze UŚl (1996-2006).Główne nurty zainteresowań koncentrują się na zagadnieniach: estetyki pragmatycznej, somaestetyki, estetyki i sztuki postmodernizmu, estetyki ekologicznej i środowiskowej, estetyki nowych mediów, estetyki transkulturowej, estetyki japońskiej. Uczestniczyła w stypendiach i badawczych pobytach naukowych: Alexander von Humboldt Stiftung – Bochum, Niemiecka Republika Federalna 1987-1989; American Council of Learned Societies – College Station USA 1992-1993.Dwukrotny pobyt (2004, 2011) w International Center for Japanese Studies, Kioto, Japonia. Realizacja projektu badawczego “Estetyka japońska” oraz projektu badawczego „Estetyzacja codzienności. Badania transkulturowe”. Współzałożycielka i członek Zarządu The Central European Pragmatist Forum (CEPF) – od 2000; Członek Zarządu Phenomenology and Media Society (2001 – 2009); Członek The Society for the Advancement of American Philosophy (SAAP) – od 2001; Współzałożycielka i prezes Polskiego Towarzystwa Estetycznego (PTE) – od 2002; www.iphils.uj.edu.pl/pte/; Członek Executive Committee International Association for Aesthetics (IAA) – od 2004; since 2016 a 1st vice-president of the IAA. Założenie i objęcie funkcji dyrektora „Ośrodka Badań nad Pragmatyzmem im. Johna Deweya” (John Dewey Research Center) przy Wydziale Filozoficznym UJ – 2007: www.deweycenter.uj.edu.pl Uczestniczka i organizatorka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i kongresów estetycznych.
Kontakt: kw@iphils.uj.edu.pl