Tag: demokracja

Krzystof Jurek – Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków

Abstrakt Autor artykułu, w jego pierwszej części, opisuje ogólne założenia teoretyczne dotyczące kultury politycznej, jej podstawowe koncepcje i definicje. Przedmiotem analiz jest przede wszystkim ujęcie Gabriela A. Almonda. W drugiej części artykułu przedstawiono przykłady elementów politycznej Polaków. Autor wskazuje na ważne problemy…

Marta Żakowska – Stosunek do prawa we współczesnej Rosji jako przyczynek do refleksji nad demokracją typu zachodniego

Inspiracją do napisania tego artykułu stały się dwa wydarzenia. Pierwsze z nich miało miejsce latem 2006 roku w moskiewskim metrze. Prowadzenie tam handlu „obnośnego” jest zarówno zabronione, jak i powszechnie praktykowane. Otóż byłam świadkiem, jak do wagonu, w którym jakiś…

Rafał Zygmunt – Kulturowo-polityczny charakter amerykańskiej prezydentury a rola mediów

1. Kulturowo-polityczne  usytuowanie prezydenta w systemie władzy. Systemy polityczne we współczesnych demokracjach dążą do osiągnięcia pewnego konsensusu umożliwiającego sprawne ich funkcjonowanie, a opartego na wartościach kulturowych wspólnych wszystkim uczestnikom dyskursu politycznego. Pomimo że USA jest jednym z najbardziej zróżnicowanych kulturowo…