Tag: kolonializm

Monika Bobako: Gender jako technologia kolonialnej władzy? Afrykańska krytyka zachodniego feminizmu jako inspiracja do feministycznej autorefleksji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Tekst jest dyskusją wokół książki Oyèrónké Oyěwùmí z roku 1997 The Invention of Women. Making an African Sense of Western Gender Discourse. Jego celem jest pokazanie, w jaki sposób krytyka zachodnich dyskursów feministycznych…

Alina Jamróz-Ligęza – Analiza komparatystyczna polityki kolonialnej Anglii i Hiszpanii w Nowym Świecie

Abstrakt: Artykuł przedstawia analizę porównawczą polityki kolonialnej Anglii i Hiszpanii i ma na celu wskazanie podobieństw i różnic w przypadku obu polityk kolonialnych. Analizie poddano najistotniejsze kwestie polityki kolonialnej obu państw, takie jak: kształtowanie się społeczeństwa kolonialnego, kwestia religii w…

Wojciech Kruszelnicki – Antropologia i kolonializm, czyli o kulturowo-politycznym uwikłaniu reprezentacji

Wojciech Kruszelnicki Antropologia i kolonializm, czyli o kulturowo-politycznym uwikłaniu reprezentacji Abstrakt Celem tego eseju jest zwrócenie uwagi na problem historyczności wiedzy antropologicznej. Spojrzenie na antropologię jako na produkt historii kolonializmu dostarcza argumentu dla twierdzenia, iż jednym z podstawowych uwarunkowań, a…