Tag: Rzym

Wiesław Siedlarz – Rok czterech cesarzy

Abstrakt Tekst opisuje sytuację jaka zaistniała w Rzymie od chwili samobójczej śmierci cesarza Nerona do chwili przejęcia władzy przez Wespazjana. W okresie tym, niestabilność rządów Galby doprowadziła do sytuacji w której w ciągu jednego-69 roku, Rzymem rządziło czterech cesarzy.  Każde…

Lucyna Kostuch – Recenzja: Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton University Press, Princeton 2011.

Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton University Press, Princeton 2011. Recenzowana praca naukowa niewątpliwie należy do pozycji bardzo ważnych, ponieważ porusza problem dziś uważany za niezwykle istotny, a mianowicie – stosunek do „obcego”, „innego” w kontekście etnicznym…