Tag: starożytność

Lucyna Kostuch – Recenzja: Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton University Press, Princeton 2011.

Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton University Press, Princeton 2011. Recenzowana praca naukowa niewątpliwie należy do pozycji bardzo ważnych, ponieważ porusza problem dziś uważany za niezwykle istotny, a mianowicie – stosunek do „obcego”, „innego” w kontekście etnicznym…

Radosław Kossakowski – Dharma na Zachodzie – historia przenikania się kultur

Abstrakt Artykuł przedstawia historię spotkań buddyzmu z kulturą Zachodu. Poczynając od pierwszych wzmianek na ten temat pochodzących jeszcze ze starożytności, autor pokazuje losy takich spotkań przez wszystkie wieki, aż do czasów współczesnych. Przytacza pierwsze prace naukowe na ten temat w…

Jakub Kozłowski – Śmierć Kryspusa

Śmierć Kryspusa, skazanego i zamordowanego w rok po przełomowym dla chrześcijan soborze nicejskim, stanowi jedną z najgorzej udokumentowanych, a zarazem najbardziej odbiegających od obrazu „bogobojnego władcy” decyzji Konstantyna Wielkiego. Materiały źródłowe dotyczące podejmowanego przeze mnie problemu są wyjątkowo lakoniczne, zwłaszcza…