Tag: turystyka

Karol Trojan – Zainteresowanie turystów kulturą grup etnograficznych, etnicznych i mniejszości narodowych na podstawie analizy frekwencji odwiedzin małopolskich parków etnograficznych w latach 2006 – 2008

Abstrakt Niniejsza publikacja ukazuje województwo małopolskie jako region aktywności etnoturystów, czyli osób zainteresowanych turystyką etnograficzną, etniczną oraz mniejszości narodowych. Potwierdza ona również zasadność istnienia obiektów określanych mianem parków etnograficznych. Narzędziem, którym autor posłużył się w realizacji wspomnianego celu, była analiza…

Barbara Janik – Nowe miasta? Miejskie transformacje a organizacja wielkich imprez na przykładzie Barcelony i Poznania

Abstrakt: Tak wiele w XX i XXI wieku pisze się i rozprawia o promocji miast. Jedną z dróg, prowadzącą do osiągnięcia przez miasto „turystycznego” sukcesu jest niewątpliwie organizacja jakiejś dużej imprezy. Praca traktuje o dwóch miastach Barcelonie i Poznaniu, które…