Tag: wojna

Elżbieta Olzacka – Kulturowy wymiar zjawiska wojny –zakres badań i doniosłość.

Artykuł ukazuje teoretyczną i praktyczną wagę badania kulturowego wymiaru zjawiska wojny. Przedstawia nie tylko historyczne przykłady ilustrujące wzajemne i złożone powiązania wojny i kultury, ale również zawiera propozycję odpowiedzi na pytanie – “jak te powiązania badać?” Autorka przygląda się koncepcjom…

Łukasz Kamieński – Wojna secesyjna, medycyna, opiaty i „żołnierska choroba”

Abstrakt Amerykańska wojna domowa (1861-65) była pierwszą nowoczesną wojną totalną, zapowiadającą charakter dwóch wojen światowych. Była też konfliktem, który jako pierwszy wprowadził do dyskursu problem używania i nadużywania leków i narkotyków przez żołnierzy. Wielu rannych i chorych, których leczono za…

Marcin Kępiński – Widziane oczyma przegranych. Relacje z frontu wschodniego 1941 – 45

Wojna, kultura, człowiek Wojna trwa stale, z małymi przerwami od tysiącleci pustosząc kulę ziemską. Zdaje się być wręcz naturalnym stanem porządku rzeczy, okresowo trwającym i wybuchającym z rożną siłą między grupami społecznymi homo sapiens. Jednych czyni nędzarzami, innych wynosi na…