Marta Habdas: Architektura i nowe media. Medioznawcza analiza projektów Larsa Spuybroeka

Projekty Larsa Spuybroeka są doskonałym przykładem fuzji architektury i nowych mediów. Oscylujące na pograniczu budownictwa i sztuki instalacji, idealnie wpisują się także w nakreśloną przez Lva Manovicha koncepcję „przestrzeni powiększonej”, którą w skrócie przedstawić można jako „fizyczną przestrzeń, na którą nakłada…

Damian Gałuszka: Unifikacja człowieka z maszyną – omówienie rozwoju wybranych interfejsów użytkownika

    Human-machine unification – overview of the development of selected user interfaces Streszczenie: Interfejs użytkownika to łącznik pomiędzy rzeczywistością fizyczną a wirtualną, który określa formę komunikacji pomiędzy użytkownikiem a nie-ludzkim aktorem, na przykład komputerem czy smartfonem. Co ważne, jak przekonuje…

Michał Szymański: Ożywiając antyczne wazy. Recepcja czarno-figurowego malarstwa greckiego w grze „Apotheon”.

Abstrakt Artykuł poświęcony jest analizie gry „Apotheon”, która należy do nurtu gier niezależnych(independent game) i z uwagi na inspirację czarno-figurowym malarstwem wazowym stanowi przykład transpozycji tradycyjnych form artystycznych w medium gier komputerowych. W tekście prześledzone zostają ikonograficzne i stylistyczne inspiracje…