Autor: Radosław Bomba

Grzegorz Wójcik: Polityczność w filmach Przemysława Wojcieszka

  Abstrakt W swoim artykule, odnosząc się do koncepcji polityczności Chantal Mouffe, która przez to pojęcie rozumie niezbędną dla demokracji, zawsze obecną możliwość antagonizmu i przeciwstawia je neoliberalnemu dyskursowi definiowanemu przez nią jako postpolityka, chciałbym wskazać na kilka aspektów tego…

Urszula Świderska – Włodarczyk:Szlachecki wzorzec żołnierza Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku (w świetle nowej definicji pisanej na użytek badań historycznych)

Abstrakt Celem artykułu jest określenie wzorca żołnierza – szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, w oparciu o nową definicję, na podstawie staropolskich zwierciadeł (specula). Abstract The article is aimed to determine the model of a soldier – nobleman in…

Marta Smoleń-Sidyk: Wielka cisza, wielkie słowa: o kulturze, tradycji i tożsamości cyfrowo

Abstrakt Artykuł dotyczy cyfrowych projektów lubelskiego Ośrodka “Brama Grodzka – Teatru NN” oraz popularyzacji za ich pomocą historii tej ziemi w regionie i na świecie, dialogu z przeszłością i z odmienną kulturą, przekazywania wzorców i tradycyjnych wartości w zdigitalizowanym świecie…