Tag: Filozofia

Marek Woźniak – Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej

„Kultura i Historia” nr 1/2001 Marek Woźniak Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej Prezentowana poniżej praca jest próbą odtworzenia pewnej wizji świata i człowieka, która często zupełnie nieświadomie kieruje postępowaniem badawczym historyka, i której szczególnie wyraźne…