Tag: Polityka

Anna Zalewska – Fickleness of memory: Why we teach our children our own ‘Myths’ despite ‘History’ ?

Kultura i Historia nr 1/2001 Anna Zalewska Fickleness of Memory: Why we teach our children our own ‘Myths’ despite ‘History’? Trees have an identity. Particular identities and types can be specified. The unity of tree-order is an organic and internal…

Andrzej Zybertowicz – Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych

Kultura i Historia nr 1/2001 Andrzej Zybertowicz Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych [1] Konstruktywizm jest zjawiskiem w refleksji nad wiedzą względnie nowym, choć już wielowymiarowym. Ponieważ zrywa on z szeregiem naszych od dawna ugruntowanych intuicji poznawczych, jego systematyczny…

Marek Woźniak – Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej

„Kultura i Historia” nr 1/2001 Marek Woźniak Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej Prezentowana poniżej praca jest próbą odtworzenia pewnej wizji świata i człowieka, która często zupełnie nieświadomie kieruje postępowaniem badawczym historyka, i której szczególnie wyraźne…